Archív štítků: symboly májů

Symboly Inků Mayů a Aztéků

Incká, Mayská a samozřejmě také Aztécká kultura je kompletně protkána různou symbolikou a znaky. V přeneseném slova smyslu bych se dnes mohli bavit například o kruzích v obilí, které by měli mít něco společného například s právě mayskou kulturu.

Pokud byste se chtěli dozvědět něco o více o symbolech těchto starodávných národů, tak samozřejmě existuje spousta zajímavých knížek a další literatury, která se touto problematikou zabývá. Jednou z nejznámějších a nejoblíbenějších knih je například kniha Symboly Inků, Májů a Aztéků - Symbolika zmizelých národů od spisovatele Owuse Heikeho. Jedná se o knížku, která vyšla roku 2004, přičemž má celkově 274 stran.

Všechny tři tyto starobylé civilizace, které osídlovaly Jižní a Střední Ameriku, se vyvíjely jako samostatné národy a okolní, technicky vyspělejší svět na ně neměl žádný vliv. Záměrně podotýkám, že technicky vyspělejší svět.

Pokud jde totiž o inteligenci a znalosti, tak si málokdo z té doby mohl zavdávat s těmito starobylými civilizacemi. V knize najdete veliké množství zajímavého textu, ale také veliké množství krásně ilustrovaných symbolů, které mapují legendy, obyčeje, historii, náboženství, dovednosti a spoustu dalších věcí.