Archív štítků: Proroctví Mayů kruhy v obilí

Proroctví Mayů

Mayských proroctví je poměrně veliké množství, přičemž těch hlavních proroctví je sedm. Pokud bychom se měli bavit o prvním proroctví, tak to nám oznamuje, že rokem 1999 započíná třináctiletý cyklus, po kterém skončí jede velký cyklus.

Toto třináctileté období by pak pro nás mělo znamenat to, že bychom si měli uvědomit naše skutečný cesty, započít s různými změnami v našem životě, najít ten správný směr, otevřít mysl a vědomí a tak podobně. Pokud bychom tak totiž neučinili, tak by mohlo dojít k veliké katastrofě.

Jelikož toto třináctileté období již uplynulo, tak se zdá, že jsme tak učinili. Pokud bychom se měli bavit o druhém mayském proroctví, tak to by nám mělo ukazovat dvě cesty. Jedna cesta je cesta zničení a strachu a druhá je cestou tolerance a porozumění. Na obou těchto cestách se můžeme naučit různé věci, které povedou k pochopení všeobecného vědomí.

Dále třetí proroctví, které nám vlastně říká to, abychom si uvědomovali, že naše působení na tomto světě, má vliv planetu Zemi a abychom nakonec nezpůsobili její destrukci, jak k tomu málem mnohokrát v průběhu dějin došlo.