Archív štítků: inkové náboženství

Říše Inků

Inkové jsou prapůvodními obyvateli Jižní Ameriky, přičemž se vyznačovali opravdu velikým bohatstvím a rozlohou své říše, kterou kdybychom v dnešní době měli nějak vymezit, tak se rozprostírala na celkově šesti dnešních státech Jižní Ameriky.

Jednalo by se o Ekvádor, Chile, Kolumbii, Argentinu, Bolívii a Peru. Pokud bychom se měli bavit o vzniku Incké říše, tak ten je datován někdy zhruba do jedenáctého až dvanáctého století. Nejznámější věcí, kterou nám Inkové dali, je samozřejmě Incký kalendář, který má klasických 365 dní, přičemž je dělený do dvanácti měsíců. Nejznámějším městem Inků v celých jejich dějinách se pak stalo legendární Machu Picchu.

Nejedná se však o název původní, neboť ten se nedochoval Město se pojmenovalo až později podle hory, která se tyčí nad městem. Toto město je také zařazeno mezi sedm hlavních divů světa. Pokud bychom se měli bavit o vrcholném období, tak bychom museli zhruba do patnáctého století, kdy byl na trůně vládce Pachacuti.

Tento vládce se postaral o založení jediného úředního jazyka, probíhaly významné přestavby celé říše. Říše se také za jeho vlády výrazně rozšířila a tak podobně.