Archív štítků: Inkové historie

Peru Děti Inků

Pokud se zajímáte o jihoamerické starověké civilizace, jako jsou Aztékové, Mayové nebo třeba Inkové, tak si můžete zakoupit nebo vypůjčit z knihovny poměrně veliké množství různých knižních titulů, které se tímto zabývají. Jednou takovou knihou je pak například kniha s názvem Peru – Děti Inků.

Tuto knihu má na svědomí spisovatelka Olga Vilímková, který se již celou řádku let zabývá těmtio jihoamerickými starověkými civilizacemi. Paní Vilímková navštěvuje tyto země poměrně pravidelně a dokonce žila jeden celý rok v místní osadě tamních indiánů. Bydlela zde v jedné indiánské rodince a pracovala zde jako učitelka ve státní školičce.

Všechny příběhy a věcí, které naleznete v knize Peru – Děti Inků, jsou zaznamenané opravdu poutavě a vlastně tak, jak je slyšela sama paní Vilímková. Dozvíte se zde teda například něco o dětech z vesnice Pucamarca, kde rok žila, dále s indiány z kraje Paucartambo, s indiány z oblasti Kordilér a podíváte se také do spousty jiných, velice zajímavýchmíst.

V současné době si můžete paní Vilímkovou poslechnout například na přednáškách VŠE v Praze. Pracuje také jako průvodkyně po zemích Jižní a Latinské Ameriky.