Archív štítků: Historie Inků v kostce

Historie Inků

Inkové byly starobylým národem, který sídlil v Jižní Americe. Celé uskupení obyvatelstva a území se nazývalo Incká říše. Pokud bychom měli tento útvar nějak vymezit tak by se jednalo o dnešní státy Ekvádor, Kolumbie, Bolívie, Peru, Argentina a Chile.

Území měli Inkové tedy opravdu obrovské. Pokud jde o počet obyvatel, tak v roce 1527 čítala Incká říše zhruba dvacet milionů lidí. Na začátku Incké říše se Inkové soustředili pouze kolem město Cuzco, kterému se přezdívá Pupek světa. Postupem času však začali Inčtí panovníci zabírat další území a pomalu se rozšiřovat. Toto rozšiřování Inků se znelíbilo dalšímu národu, Chankům.

Tito proto vytáhli proti malé Incké říši do boje. Inkové byli tenkrát velice slabí, téměř bez armády, proto byli téměř dobyti. Tehdejší panovník boj vzdal a utekl z paláce. Vlády se hned nato chopil jeden z jeho synů, který se jal ihned dojednávání spojenectví s dalšími okolními kmeny.

S těmito sestavil armádu a Chanky porazili. Kámenem úrazy byl pro Inky příchod Španělů do Jižní Ameriky. Ti sem dovlekli různé nemoci z Evropy, kterým podlehlo opravdu veliké procento Inků.