Archív štítků: aztékové

Aztécká říše

Aztécká říše byla významným státním útvarem z dob předkolumbovské Ameriky. Aztécká říše se rozkládala zhruba na území dnešního Mexika. Během vlády této aztécké říše se vybudovalo opravdu obrovské množství různých zajímavých měst, přičemž do dnešních dnů se jich zachovalo poměrně hodně, tedy alespoň nějaké části, jako například pyramidy, chrámy a tak podobně.

Většina z těchto památek je však částečně skryta většinou v džungli, kam se však za pomocí průvodce můžete dostat. Aztécká říše zanikla pod nájezdem španělského dobyvatele Hernanda Cortése.

Pokud jde o vznik celé aztécké říše, tak se datuje zhruba od roku 1428, kdy došlo ke spojení konfederace městských států, kterými byly Texcoca, Tenochtitlán a Tlacopán. Jedním z nejvýznamnějších panovníků aztécké říše byl Itzcóatl, který provedl množství administrativních reforem, zahájil vojenské výboje a docílil uspořádání náboženské hierarchie.

V tomto trendu pak pokračovali i jeho nástupci, přičemž v opravdu velkém měřítku pokračovala expanze aztécké říše na další území. Zhruba kolem začátku šestnáctého století však začaly probíhat veliké územní nepokoje a vnitřní rozbroje, které vedly k velkému oslabení celé říše. Tohoto pak využil dobyvatel Hernán Cortés při dobývání říše.

Aztécké slunce

Aztékové jsou národem, který měl opravdu veliké množství různých božstev. Božstvo se pak především odvíjelo od kalendáře, přičemž každý rok, měsíc nebo dokonce i den měl svého boha. Jedním z nejvýznamnějších bodů byl pak bůh slunce, kterého Aztékové nazývali Huitzilopochtli.

Říkali mu pak také například Modrý nebešťan, Kouzelník kolibřík nebo také Kouzelník, který zvrací světlo. Jedná se o hlavního boha kmene Aztéků. Legenda pak praví, že právě tento bůh vyzval Aztéky, aby putovali na jih, kde měli založit město Tenochtitlan, a to na místě kde měla být podle pověsti nalezena bílá žába pod bílou vrbou, dále v malé tůňce bílá ryba.

Poblíž měl také na kaktusu sedět orel, který zápasí s hadem. Tato legenda je do dnešních dnů zachována v kodexu zvaném Mendoza. Pokud bychom se měli podívat na příběh tohoto slunečního boha, tak se zrodil na hoře zvané Hadí hora, v mayském jazyku Coatepecu, kde musel zavraždit svou setru, která je označována za bohyni Měsíce, v mayském jazyce Coayolxauhqui. Dále také musel zahnat dvakrát čtyři sta nepřátelských bratrů severních a jižních hvězd.