Proroctví Mayů

Mayských proroctví je poměrně veliké množství, přičemž těch hlavních proroctví je sedm. Pokud bychom se měli bavit o prvním proroctví, tak to nám oznamuje, že rokem 1999 započíná třináctiletý cyklus, po kterém skončí jede velký cyklus.

Toto třináctileté období by pak pro nás mělo znamenat to, že bychom si měli uvědomit naše skutečný cesty, započít s různými změnami v našem životě, najít ten správný směr, otevřít mysl a vědomí a tak podobně. Pokud bychom tak totiž neučinili, tak by mohlo dojít k veliké katastrofě.

Jelikož toto třináctileté období již uplynulo, tak se zdá, že jsme tak učinili. Pokud bychom se měli bavit o druhém mayském proroctví, tak to by nám mělo ukazovat dvě cesty. Jedna cesta je cesta zničení a strachu a druhá je cestou tolerance a porozumění. Na obou těchto cestách se můžeme naučit různé věci, které povedou k pochopení všeobecného vědomí.

Dále třetí proroctví, které nám vlastně říká to, abychom si uvědomovali, že naše působení na tomto světě, má vliv planetu Zemi a abychom nakonec nezpůsobili její destrukci, jak k tomu málem mnohokrát v průběhu dějin došlo.

Mayové a kruhy v obilí

Mayové a kruhy v obilí jsou věcí, která k sobě patří již velice dlouhou dobu. Existuje obrovské množství různých spekulací a tak podobně. Na toto téma také existuje mnoho různých spekulací. Jedni si myslí, že je to jenom obrovská nafouknutá bublina, kterou nám tlačí do hlavy mocnáři a média, další jsou tomuto tématu stoprocentně oddaní, někdo si zase myslí, že je na tom jen zrnko pravdy a tak podobně.

Pokud byste se chtěli o tomto tématu dozvědět více, tak se můžete podívat na italský dokument s názvem 2012 -- Mayská proroctví a kruhy v obilí. Jedná se o dokument, který má 53 minut a dozvíte se v něm spoustu zajímavých (třebaže fiktivních, je na individuálně na každém jedinci, jak si to přebere) informací. Dokument si můžete pustit níže

Říše Inků

Inkové jsou prapůvodními obyvateli Jižní Ameriky, přičemž se vyznačovali opravdu velikým bohatstvím a rozlohou své říše, kterou kdybychom v dnešní době měli nějak vymezit, tak se rozprostírala na celkově šesti dnešních státech Jižní Ameriky.

Jednalo by se o Ekvádor, Chile, Kolumbii, Argentinu, Bolívii a Peru. Pokud bychom se měli bavit o vzniku Incké říše, tak ten je datován někdy zhruba do jedenáctého až dvanáctého století. Nejznámější věcí, kterou nám Inkové dali, je samozřejmě Incký kalendář, který má klasických 365 dní, přičemž je dělený do dvanácti měsíců. Nejznámějším městem Inků v celých jejich dějinách se pak stalo legendární Machu Picchu.

Nejedná se však o název původní, neboť ten se nedochoval Město se pojmenovalo až později podle hory, která se tyčí nad městem. Toto město je také zařazeno mezi sedm hlavních divů světa. Pokud bychom se měli bavit o vrcholném období, tak bychom museli zhruba do patnáctého století, kdy byl na trůně vládce Pachacuti.

Tento vládce se postaral o založení jediného úředního jazyka, probíhaly významné přestavby celé říše. Říše se také za jeho vlády výrazně rozšířila a tak podobně.