Archív kategorií: Starověké civilizace

Peru Děti Inků

Pokud se zajímáte o jihoamerické starověké civilizace, jako jsou Aztékové, Mayové nebo třeba Inkové, tak si můžete zakoupit nebo vypůjčit z knihovny poměrně veliké množství různých knižních titulů, které se tímto zabývají. Jednou takovou knihou je pak například kniha s názvem Peru – Děti Inků.

Tuto knihu má na svědomí spisovatelka Olga Vilímková, který se již celou řádku let zabývá těmtio jihoamerickými starověkými civilizacemi. Paní Vilímková navštěvuje tyto země poměrně pravidelně a dokonce žila jeden celý rok v místní osadě tamních indiánů. Bydlela zde v jedné indiánské rodince a pracovala zde jako učitelka ve státní školičce.

Všechny příběhy a věcí, které naleznete v knize Peru – Děti Inků, jsou zaznamenané opravdu poutavě a vlastně tak, jak je slyšela sama paní Vilímková. Dozvíte se zde teda například něco o dětech z vesnice Pucamarca, kde rok žila, dále s indiány z kraje Paucartambo, s indiány z oblasti Kordilér a podíváte se také do spousty jiných, velice zajímavýchmíst.

V současné době si můžete paní Vilímkovou poslechnout například na přednáškách VŠE v Praze. Pracuje také jako průvodkyně po zemích Jižní a Latinské Ameriky.

Historie Inků

Inkové byly starobylým národem, který sídlil v Jižní Americe. Celé uskupení obyvatelstva a území se nazývalo Incká říše. Pokud bychom měli tento útvar nějak vymezit tak by se jednalo o dnešní státy Ekvádor, Kolumbie, Bolívie, Peru, Argentina a Chile.

Území měli Inkové tedy opravdu obrovské. Pokud jde o počet obyvatel, tak v roce 1527 čítala Incká říše zhruba dvacet milionů lidí. Na začátku Incké říše se Inkové soustředili pouze kolem město Cuzco, kterému se přezdívá Pupek světa. Postupem času však začali Inčtí panovníci zabírat další území a pomalu se rozšiřovat. Toto rozšiřování Inků se znelíbilo dalšímu národu, Chankům.

Tito proto vytáhli proti malé Incké říši do boje. Inkové byli tenkrát velice slabí, téměř bez armády, proto byli téměř dobyti. Tehdejší panovník boj vzdal a utekl z paláce. Vlády se hned nato chopil jeden z jeho synů, který se jal ihned dojednávání spojenectví s dalšími okolními kmeny.

S těmito sestavil armádu a Chanky porazili. Kámenem úrazy byl pro Inky příchod Španělů do Jižní Ameriky. Ti sem dovlekli různé nemoci z Evropy, kterým podlehlo opravdu veliké procento Inků.

Říše Aztéků

Aztécká říše byla významným státním útvarem, který obýval Ameriku před španělským mořeplavcem Kolumbem. Aztécká říše se jako celek rozkládala na takzvaném “mezoamerickém” území, což je vlastně dnešní Mexiko. Během vlády Aztéků vzniklo opravdu veliké množství různých pamětihodností, jako například množství měst a tak podobně.

Veliké množství těchto měst se také dochovalo do dnešních dnů, i když třeba jenom části, jako třeba různé nádherné pyramidy, chrámy a tak podobně. Veliká většina těchto věcí je však skryta v džungli. Pokud jde o zánik celé říše, tak zanikla především díky španělskému mořeplavci a dobyvateli Hernandovi Cortézovi.

Aztékové totiž v prvé řadě doplatili na svoji víru a velikou důvěřivost. Jejich hlavním bohem byl takzvaný Opeřený had, který byl vyobrazován jako bílý muž s bílými vousy. Přibližně takto vypadal i Cortés, kterého Aztékové považovali za boha, na jehož příchod tak dlouho čekali. Cortés a Španělé obecně však prahli pouze po zlatu, kterými Aztékové oplývali. Se zlatem si zdobili opravdu všechno. Domy, oblečení a tak podobně. Cortés se je proto rozhodlo vyhladit, i když měl k dispozici pouze několik set vojáků, zatímco Aztékové měli deseti tisícová vojska.

Díky tomu, že jim Aztékové důvěřovali, padli poměrně snadno. Hernando Cortés je pak po porážce ještě popravoval a mučil, neboť se domníval, že stihli ukrýt zbytek svého zlata na nějaké tajné místo.

Aztécká říše

Aztécká říše byla významným státním útvarem z dob předkolumbovské Ameriky. Aztécká říše se rozkládala zhruba na území dnešního Mexika. Během vlády této aztécké říše se vybudovalo opravdu obrovské množství různých zajímavých měst, přičemž do dnešních dnů se jich zachovalo poměrně hodně, tedy alespoň nějaké části, jako například pyramidy, chrámy a tak podobně.

Většina z těchto památek je však částečně skryta většinou v džungli, kam se však za pomocí průvodce můžete dostat. Aztécká říše zanikla pod nájezdem španělského dobyvatele Hernanda Cortése.

Pokud jde o vznik celé aztécké říše, tak se datuje zhruba od roku 1428, kdy došlo ke spojení konfederace městských států, kterými byly Texcoca, Tenochtitlán a Tlacopán. Jedním z nejvýznamnějších panovníků aztécké říše byl Itzcóatl, který provedl množství administrativních reforem, zahájil vojenské výboje a docílil uspořádání náboženské hierarchie.

V tomto trendu pak pokračovali i jeho nástupci, přičemž v opravdu velkém měřítku pokračovala expanze aztécké říše na další území. Zhruba kolem začátku šestnáctého století však začaly probíhat veliké územní nepokoje a vnitřní rozbroje, které vedly k velkému oslabení celé říše. Tohoto pak využil dobyvatel Hernán Cortés při dobývání říše.

Říše Inků

Inkové jsou prapůvodními obyvateli Jižní Ameriky, přičemž se vyznačovali opravdu velikým bohatstvím a rozlohou své říše, kterou kdybychom v dnešní době měli nějak vymezit, tak se rozprostírala na celkově šesti dnešních státech Jižní Ameriky.

Jednalo by se o Ekvádor, Chile, Kolumbii, Argentinu, Bolívii a Peru. Pokud bychom se měli bavit o vzniku Incké říše, tak ten je datován někdy zhruba do jedenáctého až dvanáctého století. Nejznámější věcí, kterou nám Inkové dali, je samozřejmě Incký kalendář, který má klasických 365 dní, přičemž je dělený do dvanácti měsíců. Nejznámějším městem Inků v celých jejich dějinách se pak stalo legendární Machu Picchu.

Nejedná se však o název původní, neboť ten se nedochoval Město se pojmenovalo až později podle hory, která se tyčí nad městem. Toto město je také zařazeno mezi sedm hlavních divů světa. Pokud bychom se měli bavit o vrcholném období, tak bychom museli zhruba do patnáctého století, kdy byl na trůně vládce Pachacuti.

Tento vládce se postaral o založení jediného úředního jazyka, probíhaly významné přestavby celé říše. Říše se také za jeho vlády výrazně rozšířila a tak podobně.