Archív kategorií: Mayská říše

Mayové a jejich kalendář

Mayský kalendář je historickým astronomickým kalendářem, který mapuje mayský kalendářní systém. Jedná se o nejpokročilejší kalendář ze všech obyvatelů domorodé Střední Ameriky. Kalendář Mayů je cyklický, přičemž se v něm opakuje určité množství cyklů.

Cykly jsou pak běžně spojovány s různými kosmickými událostmi nebo božstvem. Mayové byli opravdu vynikajícími pozorovateli hvězd a spojovali vlastně čas s různými úkazy a událostmi na hvězdné obloze. Jednalo se například o pravidelné pohyby Měsíce, Slunce, planet, dále o konjukce, sluneční zatmění a tak podobně. Málo kdo pak ví, že Mayové měli několik základních typů kalendáře.

Základním a hlavním kalendářem byl takzvaný Haab, který byl občanským kalendářem. Bylo to období 365 dnů, rozdělených do devatenácti měsíců. Osmnáct měsíců mělo po dvaceti dnech a poslední měsíc měl jenom pět dní. Dalším typem kalendáře byl takzvaný Tzolkin, který byl posvátným kalendářem.

Bylo to období celkově 260 dnů. Tento kalendář sloužil především k určování plánu obřadního života a k posuzování dne narození každého člověka. Třetím typem byl takzvaný Dlouhý počet, který jednoduše počítal dny “od mayského dne nula.”

Proroctví Mayů

Mayských proroctví je poměrně veliké množství, přičemž těch hlavních proroctví je sedm. Pokud bychom se měli bavit o prvním proroctví, tak to nám oznamuje, že rokem 1999 započíná třináctiletý cyklus, po kterém skončí jede velký cyklus.

Toto třináctileté období by pak pro nás mělo znamenat to, že bychom si měli uvědomit naše skutečný cesty, započít s různými změnami v našem životě, najít ten správný směr, otevřít mysl a vědomí a tak podobně. Pokud bychom tak totiž neučinili, tak by mohlo dojít k veliké katastrofě.

Jelikož toto třináctileté období již uplynulo, tak se zdá, že jsme tak učinili. Pokud bychom se měli bavit o druhém mayském proroctví, tak to by nám mělo ukazovat dvě cesty. Jedna cesta je cesta zničení a strachu a druhá je cestou tolerance a porozumění. Na obou těchto cestách se můžeme naučit různé věci, které povedou k pochopení všeobecného vědomí.

Dále třetí proroctví, které nám vlastně říká to, abychom si uvědomovali, že naše působení na tomto světě, má vliv planetu Zemi a abychom nakonec nezpůsobili její destrukci, jak k tomu málem mnohokrát v průběhu dějin došlo.

Mayové a kruhy v obilí

Mayové a kruhy v obilí jsou věcí, která k sobě patří již velice dlouhou dobu. Existuje obrovské množství různých spekulací a tak podobně. Na toto téma také existuje mnoho různých spekulací. Jedni si myslí, že je to jenom obrovská nafouknutá bublina, kterou nám tlačí do hlavy mocnáři a média, další jsou tomuto tématu stoprocentně oddaní, někdo si zase myslí, že je na tom jen zrnko pravdy a tak podobně.

Pokud byste se chtěli o tomto tématu dozvědět více, tak se můžete podívat na italský dokument s názvem 2012 -- Mayská proroctví a kruhy v obilí. Jedná se o dokument, který má 53 minut a dozvíte se v něm spoustu zajímavých (třebaže fiktivních, je na individuálně na každém jedinci, jak si to přebere) informací. Dokument si můžete pustit níže