Měsíční archív: Únor 2013

Říše Aztéků

Aztécká říše byla významným státním útvarem, který obýval Ameriku před španělským mořeplavcem Kolumbem. Aztécká říše se jako celek rozkládala na takzvaném “mezoamerickém” území, což je vlastně dnešní Mexiko. Během vlády Aztéků vzniklo opravdu veliké množství různých pamětihodností, jako například množství měst a tak podobně.

Veliké množství těchto měst se také dochovalo do dnešních dnů, i když třeba jenom části, jako třeba různé nádherné pyramidy, chrámy a tak podobně. Veliká většina těchto věcí je však skryta v džungli. Pokud jde o zánik celé říše, tak zanikla především díky španělskému mořeplavci a dobyvateli Hernandovi Cortézovi.

Aztékové totiž v prvé řadě doplatili na svoji víru a velikou důvěřivost. Jejich hlavním bohem byl takzvaný Opeřený had, který byl vyobrazován jako bílý muž s bílými vousy. Přibližně takto vypadal i Cortés, kterého Aztékové považovali za boha, na jehož příchod tak dlouho čekali. Cortés a Španělé obecně však prahli pouze po zlatu, kterými Aztékové oplývali. Se zlatem si zdobili opravdu všechno. Domy, oblečení a tak podobně. Cortés se je proto rozhodlo vyhladit, i když měl k dispozici pouze několik set vojáků, zatímco Aztékové měli deseti tisícová vojska.

Díky tomu, že jim Aztékové důvěřovali, padli poměrně snadno. Hernando Cortés je pak po porážce ještě popravoval a mučil, neboť se domníval, že stihli ukrýt zbytek svého zlata na nějaké tajné místo.

Symboly Inků Mayů a Aztéků

Incká, Mayská a samozřejmě také Aztécká kultura je kompletně protkána různou symbolikou a znaky. V přeneseném slova smyslu bych se dnes mohli bavit například o kruzích v obilí, které by měli mít něco společného například s právě mayskou kulturu.

Pokud byste se chtěli dozvědět něco o více o symbolech těchto starodávných národů, tak samozřejmě existuje spousta zajímavých knížek a další literatury, která se touto problematikou zabývá. Jednou z nejznámějších a nejoblíbenějších knih je například kniha Symboly Inků, Májů a Aztéků - Symbolika zmizelých národů od spisovatele Owuse Heikeho. Jedná se o knížku, která vyšla roku 2004, přičemž má celkově 274 stran.

Všechny tři tyto starobylé civilizace, které osídlovaly Jižní a Střední Ameriku, se vyvíjely jako samostatné národy a okolní, technicky vyspělejší svět na ně neměl žádný vliv. Záměrně podotýkám, že technicky vyspělejší svět.

Pokud jde totiž o inteligenci a znalosti, tak si málokdo z té doby mohl zavdávat s těmito starobylými civilizacemi. V knize najdete veliké množství zajímavého textu, ale také veliké množství krásně ilustrovaných symbolů, které mapují legendy, obyčeje, historii, náboženství, dovednosti a spoustu dalších věcí.

Poklad Aztéků

Poklad Aztéků je dobrodružným westernovým filmem, který byl natočen roku 1965 německým režisérem Robertem Siodmakem. O hudbu k tomuto filmu se pak postaral rakouský hudební skladatel a komponista Erwin Halletz. Film je zasazen do sedmdesátých let dvacátého století, kde proti sobě stojí dvě veliké mocnosti.

Na jedné straně stojí rakouský arcivévoda Maxmilián, který je Napoleonem Třetím prohlášen mexickým císařem. Na druhé straně pak stojí právoplatně zvolený prezident Benito Juaréz, který je potomkem legendárních Aztéků. Na začátku to vypadá, že Juaréz má celou bitvu předem prohranou, neboť bojovníkům za svobodu Mexičanů chybí vybavení zbraně s všechny další vymoženosti.

Proto vyšle Juaréz posla do Spojených států amerických, aby tam vyhledal pomoc u prezidenta Lincolna. Ten je ochotný pomoci, ale až poté, co se ve vlastní zemi vypořádá s právě probíhající občanskou válkou.

Maxmilián se také později dozvídá, že Juaréz pátrá po bájném legendárním pokladu Aztéků, čemu chce samozřejmě předejít a tak se po jeho stopách vydá taktéž. Začíná tedy boj s časem. Pokud se na film chcete podívat, tak si jej můžete najít na internetu ke sledování online.,